Wall of fame

Welke artiesten hebben in welk jaar gewonnen en welke goede doelen hebben een cheque ontvangen?

Wall of fame

2020
09-02-2020

Winnaar 2020: Boy Jansen

Winnaar 2020: Boy Jansen
Boy Jansen, in de creatie van “de getuige”, kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6!
09-02-2020

Goede doel 2020: Project Neuzen

Goede doel 2020: Project Neuzen
Het doel van dit project is om mensen met elkaar te verbinden. Dit doen ze in het project “Neuzen”,  van het Krachtvoer theater, door muzikaal te gaan ‘rondneuzen’ op afdelingen van zorginstellingen. Via de warmte van de muziek en het samen bewegen proberen ze contact te maken met de dementerende bewoners, die door hun ziekte meer en meer in zichzelf gekeerd raken. Wat het project “Neuzen” bijzonder maakt, is dat dit programma niet wordt uitgevoerd door acteurs, maar door vitale ouderen. De professionele omkadering vanuit trainingen, de vormgeving en de muziek maakt het voor deze oudere spelers mogelijk om hun leeftijdsgenoten via beweging en spel te ontmoeten.
2019
17-02-2019

Winnaar 2019: Boy Jansen

Winnaar 2019: Boy Jansen
Boy Jansen, in de creatie van “Truus van Boven”, kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!
17-02-2019

Goede doel 2019: Stadsakkers Eindhoven

Goede doel 2019: Stadsakkers Eindhoven
Stadsakkers Eindhoven teelt sinds 2013 groenten voor de Voedselbank. Deze organisatie bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die op deze manier zo veel mogelijk huishoudens voorzien van een gezond voedselpakket. De Stadsakkers werkt samen met een aantal maatschappelijke organisaties en basisscholen.
2018
19-02-2018

Winnaar 2018: Dirk Kouwenberg

Winnaar 2018: Dirk Kouwenberg
Dirk Kouwenberg kreeg van het publiek een 8,8 voor zijn buut als “de tandarts”.
19-02-2018

Goede doel 2018: Hart voor Blixembosch

Goede doel 2018: Hart voor Blixembosch
Als iemand een hartstilstand krijgt, zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Wachten op een ambulance duurt vaak te lang. Daarom is het zeer belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp vanuit de buurt komt. Dat kan alleen als er voldoende buurtbewoners binnen een cirkel van 6 minuten rondom het slachtoffer wonen die kunnen helpen. “Hart voor” Blixembosch wilt voldoende AED’s verspreiden over de wijk, zodat binnen iedere 6 minutenzone er minimaal 1 te bereiken is. Deze AED’s moeten dag en nacht beschikbaar zijn. Voor een goede dekking zijn er ongeveer 10 AED’s  in onze wijk nodig. Deze financiële bijdrage zal gebruikt worden voor de aanschaf van een AED.
2017
12-02-2017

Winnaar 2017: Dirk Kouwenberg

Winnaar 2017: Dirk Kouwenberg
Dirk Kouwenberg als “De astronaut” kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!  
12-02-2017

Goede doel 2017: Stichting Warme Beer

Goede doel 2017: Stichting Warme Beer
Stichting Warme Beer is een aantal jaren opgericht door Thomas Bonewald. Thomas is zelf ernstig ziek geweest, leukemie met transplantatie, en wilde iets doen voor de kinderen die op dat moment ook heel ziek waren. Hij was herstellende en kon zich gaan inzetten voor zijn doel. Stichting Warme Beer biedt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen warmte en troost, met als doel hun pijn en verdriet te verzachten. Om dit te bewerkstelligen stelt de stichting zich ten doel jaarlijks circa 500 “warme beren” te bezorgen bij zieke kinderen die zijn opgenomen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis in Nederland. Daarnaast stelt ze zich ten doel de ouders, broertjes en zusjes van het zieke kind te ondersteunen door middel van een pakketje en een jaarlijkse brussendag. Door inzet van vrienden van de stichting, donateurs, vrijwilligers kunnen ze dit realiseren. We zijn blij dat we hen een cheque van € 1.111,11 hebben mogen overhandigen.
2016
24-01-2016

Winnaar 2016: Andy Marcelissen

Winnaar 2016: Andy Marcelissen
Andy Marcelissen met “De Uitvaart” kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!  
24-01-2016

Goede doel 2016: Het Doedelteam

Goede doel 2016: Het Doedelteam
Drie dolenthousiaste hondenliefhebbers die met hun honden (Australische Labradoodles) o.a. iedere dinsdagochtend in het Catharinaziekenhuis op de jeugdverpleegafdeling de kinderen met de honden laten knuffelen en spelen. Ook gaan ze naar de afdeling geriatrie. Bij het afscheid wordt dan een kleine herinnering aan de hond gegeven in de vorm van een foto.
2015
01-02-2015

Winnaar 2015: Andy Marcelissen

Winnaar 2015: Andy Marcelissen
Andy Marcelissen als “de sprookjesverteller” kreeg van de publieksjury een 9,3 en behaalde daarmee de publieksprijs “De Vergulde Lampekap 2015”.
01-02-2015

Goede doel 2015: VTA Blixems

Goede doel 2015: VTA Blixems
Dit jaar is gekozen voor het VTA Blixembosch. Men was bezig om met name de entree beneden een gezelligere uitstraling te geven. En ook daar zijn kosten mee gemoeid. Vandaar dat wij, als gebruikers van dit gebouw, hier een kleine financiële bijdrage voor willen bijdragen. Van het geld van “De Vergulde Lampekap” is o.a. een lounche-set aangeschaft.
2014
09-11-2014

Winnaar 2014: Rob Scheepers

Winnaar 2014: Rob Scheepers
Met een rapportcijfer 9,4 van de publieksjury verkreeg Rob Scheepers als “De rechercheur” “De Vergulde Lampekap 2014”!
09-02-2014

Goede doel 2014: De Regenboogboom

Goede doel 2014: De Regenboogboom
Wanneer je als kind te maken krijgt met een ziekte, trauma of handicap lijkt dit vaak het allergrootste en belangrijkste in je leven. Het is dan heel gemakkelijk om te vergeten dat je ook nog sterk en bijzonder bent. Zelfs ouders verliezen dat wel eens uit het oog. De Regenboogboom zorgt ervoor dat de kinderen hun eigen gevoel van kracht weer terugkrijgt. Met liedjes en verhalen laten ze het Regenboogbos ontdekken. Een prachtige, veilige plek waar ze even niet hoeft te vechten tegen angst, pijn en verdriet. Een plek waar er alle ruimte is voor hun fantasie en dromen. Weten ze eenmaal de weg naar het Regenboogbos, dan kunnen de kinderen er iedere keer even naar toe als ze daar behoefte aan hebben. En daarmee lukt het hen steeds beter om met nare dingen in het leven om te gaan. Stichting De Regenboogboom komt onder andere in het Catharina Ziekenhuis waar ze hun goede werk voor de kinderen verrichten.
2013
03-02-2013

Winnaar 2013: Rob Scheepers

Winnaar 2013: Rob Scheepers
Rob Scheepers als “advocaat Dick de echtscheidings-specialist” kreeg en 8,9 van de publieksjury en behaalde daarmee “De Vergulde Lampekap 2013”.
03-02-2013

Goede doel 2013: De Kanidas

Goede doel 2013: De Kanidas
In De Kanidas van de Archipel in Best worden o.a. dementerende ouderen verpleegd. De belevingswereld van de dementerende ouderen wordt door de symptomen van hun aandoening steeds kleiner. Met de opbrengst van de Tonpratersavond van “De Vergulde Lampekap” kan ruimte worden gemaakt voor ontmoetingen tussen speciaal opgeleide contactclowns en de dementerende cliënten, waarvan er ongeveer 80 in totaal zijn. Het project “De clown dichterbij op Kanidas” wordt met open armen ontvangen en met kleine hartelijke maatschappelijke initiatieven gedragen. Bewoners, naasten en medewerkers zijn met onze bescheiden bijdrage zeer verguld.
2012
05-02-2012

Winnaar 2012: Hans Eijkemans

Winnaar 2012: Hans Eijkemans
De “Vergulde Lampekap 2012” ging naar Hans Eijkemans als “Hannis de oude Vrijgezel” waar de publieksjury hem een 8,6 voor zijn optreden gaf.
05-02-2012

Goede doel 2012: Stichting Hulphond

Goede doel 2012: Stichting Hulphond
In 2012 is de keuze gevallen op Stichting Hulphond. Een Hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie een menswaardig bestaan. Zo kan een Hulphond een groot aantal praktische dingen, zoals kleren aan- en uitdoen, op licht- en liftknoppen drukken, post en andere dingen oprapen, was in de wasmachine doen, betalen in de winkel, laden en kasten openen enzovoorts. Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook veel sociaal-economische voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.
2011
30-01-2011

Winnaar 2011: Andy Marcelissen

Winnaar 2011: Andy Marcelissen
Andy Marcelissen als “De Blinde” kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,4!
30-01-2011

Goede doel 2011: Stichting MaraThOON

Stichting MaraThOON is opgericht door een vriendengroep om hun vriend Toon de Wit jaarlijks te herdenken. Toon is in 2008 aan kanker overleden. Zeer onverwacht is tijdens de oprichting van deze stichting René Sanders overleden. René, de drijvende kracht, was erg gedreven om MaraThOON tot een enorm succes te maken. Stichting MaraThOON steunde elk jaar één of meerdere projecten of goede doelen door zoveel mogelijk geld in te zamelen vóór en tijdens de marathon van Eindhoven. Maar ook via andere activiteiten proberen ze zo veel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen voor een goed doel.
2010
07-02-2010

Winnaar 2010: Frans Bevers

Winnaar 2010: Frans Bevers
Met zijn buut “Boer Ciske” behaalde Frans Bevers een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 waarmee hij “De Vergulde Lampekap 2010” veroverde.
07-02-2010

Goede doel 2010: Inloophuis De Eik

Goede doel 2010: Inloophuis De Eik
Het Inloophuis De Eik aan de Aalsterweg is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar een luisterend oor geboden wordt aan mensen met kanker, hun naasten en (eventueel) hun nabestaanden. Het inloophuis is vijf dagen per week geopend voor mensen die “gewoon” even binnen willen lopen. De Eik is een professionele vrijwilligersorganisatie. Het werk wordt vooral gedaan door vrijwilligers onder begeleiding van twee coördinatoren.
2009
08-02-2009

Winnaar 2009: Kitty Goverde

Winnaar 2009: Kitty Goverde
Kitty Goverde als “Kaat Moss” kreeg van het publiek gemiddeld en 8,9. Daarmee behaalde ze “De Vergulde Lampekap 2009”.
08-02-2009

Goed doel 2009: Auti-logeerhuis LUNA

Het Auti-logeerhuis LUNA is er voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum met daarbij een verstandelijke beperking. De kinderen gaan door de week naar school en hebben na school en in de vakantieperiodes de mogelijkheid omgebruik te maken van het logeerhuis. Doel is om de kinderen een plezierige en leuke tijd te geven gericht op het ontwikkelen van het kind. Tevens om de thuissituatie te ontlasten. Per groep van 7 kinderen zijn twee begeleiders ingedeeld. Het logeerhuis heeft op het Eckartdal een eigen afgesloten tuin met daarin een aantal speeltoestellen. Met het geld dat ze van de stichting De Vergulde Lampekap hebben ontvangen hebben ze o.a. een Wii gekocht en een kinderfietsje.
2008
20-01-2008

Winnaar 2008: Berry Knapen

Winnaar 2008: Berry Knapen
Winnaar Berry Knapen met de buut: De beste friettent van Eindhoven” met een gemiddeld rapportcijfer van het publiek van 9,1!
20-01-2008

Goede doel 2008: De Cliniclowns

Goede doel 2008: De Cliniclowns
Op deze avond is een cheque van € 1.111,11 uitgereikt aan Jan Strik, ambassadeur van de Cliniclowns. Stichting CliniClowns is bij veel mensen vooral bekend van de clowns die kinderen in het  ziekenhuis bezoeken. Maar zij doen veel meer dan dat! De clowns komen overal waar behoefte is aan afleiding, plezier en ontspanning voor zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin of instelling. Ze ontmoeten de kinderen thuis, in zorginstellingen, kinderdagverblijven, behandelcentra en op scholen. Daarnaast organiseren ze evenementen op maat en kunnen kinderen de clowns online ontmoeten via de CliniClowns App. Ook zullen de clowns vanaf 2018 voor mensen met dementie spelen, om weer even naar het nu te halen en ontspanning en kracht te geven. Alle activiteiten die ze aanbieden zijn gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. Kijk voor meer informatie op https://www.cliniclowns.nl/
2007
04-02-2007

Winnaar 2007: Rob Scheepers

Winnaar 2007: Rob Scheepers
Rob Scheepers als “De Filmster” kreeg van de publieksjury een gemiddeld rapportcijfer van 9,4 en won daarmee “De Vergulde Lampekap 2007”.
2006
12-02-2006

Winnaar 2006: Jan Strik

Winnaar 2006: Jan Strik
Jan Strik kreeg van de publieksjury een 9,3 voor zijn optreden als “Hell’s Angel”. Dit was voldoende om “De Vergulde Lampekap 2006” mee naar huis te nemen.
2005
23-01-2005

Winnaar 2005: Jan Strik

Winnaar 2005: Jan Strik
Met een 9,4 als gemiddeld rapportcijfer van de publieksjury behaalde Jan Strik de overwinning in de strijd om “De Vergulde Lampekap 2005” met zijn buut “Jan de Vakantiejan”.
2004
06-02-2004

Winnaar 2004: Jan Strik

Winnaar 2004: Jan Strik
Jan Strik als “De Huisman” kreeg van de publieksjury een 9,0 welke voldoende was om “De Vergulde Lampekap 2004” te winnen.
2003
16-02-2003

Winnaar 2003: Hans Eijkemans

Winnaar 2003: Hans Eijkemans
Hans Eijkemans als “d’n 100-jarige” werd door de publieksjury beoordeeld met een 8,8. Daarmee behaalde hij de eerste publieksprijs “De Vergulde Lampekap”.
© Copyright - Stichting De Vergulde Lampekap