Wall of fame

Welke artiesten hebben in welk jaar gewonnen en welke goede doelen hebben een cheque ontvangen?

Wall of fame

2023
Winnaar 2023: Joep de Wildt
Winnaar 2023: Joep de Wildt

Joep de Wildt, in de creatie van “de kleinzoon”, kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0!

2020
Winnaar 2020: Boy Jansen
Winnaar 2020: Boy Jansen

Boy Jansen, in de creatie van “de getuige”, kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6!

Goede doel 2020: Project Neuzen
Goede doel 2020: Project Neuzen

Het doel van dit project is om mensen met elkaar te verbinden. Dit doen ze in het project “Neuzen”,  van het Krachtvoer theater, door muzikaal te gaan ‘rondneuzen’ op afdelingen van zorginstellingen. Via de warmte van de muziek en het samen bewegen proberen ze contact te maken met de dementerende bewoners, die door hun ziekte meer en meer in zichzelf gekeerd raken. Wat het project “Neuzen” bijzonder maakt, is dat dit programma niet wordt uitgevoerd door acteurs, maar door vitale ouderen. De professionele omkadering vanuit trainingen, de vormgeving en de muziek maakt het voor deze oudere spelers mogelijk om hun leeftijdsgenoten via beweging en spel te ontmoeten.

2019
Winnaar 2019: Boy Jansen
Winnaar 2019: Boy Jansen

Boy Jansen, in de creatie van “Truus van Boven”, kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!

Goede doel 2019: Stadsakkers Eindhoven
Goede doel 2019: Stadsakkers Eindhoven

Stadsakkers Eindhoven teelt sinds 2013 groenten voor de Voedselbank. Deze organisatie bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die op deze manier zo veel mogelijk huishoudens voorzien van een gezond voedselpakket. De Stadsakkers werkt samen met een aantal maatschappelijke organisaties en basisscholen.

2018
Winnaar 2018: Dirk Kouwenberg
Winnaar 2018: Dirk Kouwenberg

Dirk Kouwenberg kreeg van het publiek een 8,8 voor zijn buut als “de tandarts”.

Goede doel 2018: Hart voor Blixembosch
Goede doel 2018: Hart voor Blixembosch

Als iemand een hartstilstand krijgt, zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Wachten op een ambulance duurt vaak te lang. Daarom is het zeer belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp vanuit de buurt komt. Dat kan alleen als er voldoende buurtbewoners binnen een cirkel van 6 minuten rondom het slachtoffer wonen die kunnen helpen. “Hart voor” Blixembosch wilt voldoende AED’s verspreiden over de wijk, zodat binnen iedere 6 minutenzone er minimaal 1 te bereiken is. Deze AED’s moeten dag en nacht beschikbaar zijn. Voor een goede dekking zijn er ongeveer 10 AED’s  in onze wijk nodig. Deze financiële bijdrage zal gebruikt worden voor de aanschaf van een AED.

2017
Winnaar 2017: Dirk Kouwenberg
Winnaar 2017: Dirk Kouwenberg

Dirk Kouwenberg als “De astronaut” kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!  

Goede doel 2017: Stichting Warme Beer
Goede doel 2017: Stichting Warme Beer

Stichting Warme Beer is een aantal jaren opgericht door Thomas Bonewald. Thomas is zelf ernstig ziek geweest, leukemie met transplantatie, en wilde iets doen voor de kinderen die op dat moment ook heel ziek waren. Hij was herstellende en kon zich gaan inzetten voor zijn doel. Stichting Warme Beer biedt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen warmte en troost, met als doel hun pijn en verdriet te verzachten. Om dit te bewerkstelligen stelt de stichting zich ten doel jaarlijks circa 500 “warme beren” te bezorgen bij zieke kinderen die zijn opgenomen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis in Nederland. Daarnaast stelt ze zich ten doel de ouders, broertjes en zusjes van het zieke kind te ondersteunen door middel van een pakketje en een jaarlijkse brussendag. Door inzet van vrienden van de stichting, donateurs, vrijwilligers kunnen ze dit realiseren. We zijn blij dat we hen een cheque van € 1.111,11 hebben mogen overhandigen.

2016
Winnaar 2016: Andy Marcelissen
Winnaar 2016: Andy Marcelissen

Andy Marcelissen met “De Uitvaart” kreeg de eerste prijs van de publieksjury met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3!  

Deze tonproatersmiddag wordt gehouden in wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, 5629 PV te Eindhoven.
© Copyright - Stichting De Vergulde Lampekap